Finans ve Muhasebe Yönetimi

İş hayatında yapılan işlemlerin karmaşıklığı, yeni yasal düzenlemeler ve finansal raporlama standartları için öngörülen önemli değişiklikler finans ve mali işler fonksiyonları üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Diğer yandan, teknolojideki gelişmeler ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin sürekli olarak güncellenmesi paydaşların finans ve mali işler fonksiyonlarından doğru ve zamanında raporlama, şeffaflık, etkin bütçeleme ve performans yönetimi konularındaki beklentilerini artırmaktadır.

Yüksek kalitede bir finansal raporlama yapısı oluşturmaya çalışırken, finans ve mali işler fonksiyonları aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilir:

 • Bilginin geç temin edilmesi
 • Şirket içi ve şirket dışına yapılan raporlamalarda tutarsızlıklar
 • Manüel müdahaleler sonucu artan hatalar
 • Güncelliğini yitirmiş sistem ve süreçler
 • Şeffaflık eksikliği

Her yıl çok sayıda şirket bu baskılarla başa çıkabilmek ve finansal süreçlerini iyileştirerek zamanında ve doğru finansal raporlama yapabilmek için finansal yönetim ve raporlama danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Neden ESSE? – Finans ve mali işler fonksiyonlarının yeniden yapılandırılması

Finansal Yönetim ve Raporlama Hizmetleri bölümümüz müşterilerinin mevcut zorlukların üstesinden gelebilmesi için finans ve mali işler süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına ve geleceğin finans ve mali işler süreçlerinin tasarlanmasına yardımcı olmaktadır. Hedefimiz aktif bir rol üstlenerek müşterilerimize “CFO/Finans Direktörü Danışmanlığı” sunmaktır.

Hizmetlerimiz, finans ve mali işler fonksiyonlarına yeni muhasebe standartları ve düzenlemelerinin uygulanması, yeni süreç ve teknolojilerden faydalanarak performans, risk ve kontroller arasında bir denge kurulması konularını kapsamaktadır.

Nasıl yardımcı olabiliriz? – Hizmetlerimiz

  Finansal Yönetim ve Raporlama Hizmetleri olarak müşterilerimize birçok konuda hizmet sunabiliriz:

 • Yeni muhasebe ve raporlama standartlarına geçiş: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve US GAAP’e dönüştürme
 • Etkin finansal dönem kapanışı ve finans ve mali işler fonksiyonlarında süreç iyileştirmeleri – finansal raporlamanın hızını ve kalitesini arttırma
 • Yönetim raporlaması, bütçe ve planlama
 • Şirket birleşmesi ve satın almaları sonrasında muhasebe ve raporlama sistemlerinin entegrasyonu
 • Sermaye piyasalarına hazırlık (Halka arz raporlama danışmanlığı)
 • Muhasebe ve raporlama desteği
 • Mali Müşavirlik hizmetleri

Müşteri Yorumları