Hukuk Müşavirliği

Türkiye’nin önde gelen şirketlerine Hukuk Müşavirliği hizmeti veren avukatlarımızla birlikte müşterilerimizi de önerisiyle sizlere de hizmet vermeye her daim hazırız.

Ticari hayatın işleyişini doğrudan etkileyen, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu başta olmak üzere şirketinizi kanunlarda ki değişikliklere karşı şirketinizi daha sağlam bir hukuki yapıya sahip hale getirmek gerekmektedir.
Bu nedenle de şirketinize Hukuk Müşavirliği olarak ekibimizle birlikte hizmet veriyoruz.

Hukuk müşavirliği kapsamında, şirketinize sağlayacağımız en önemli fayda 3. şirketlerin doğrudan ve piyasa şartlarının dolaylı etkilerine karşı hukuki açıdan korunaklı hale getirmektir.
Başka bir deyişle Koruyucu Hukuk müşavirliği de denilebilir.

Bunu öncelikle;

1- Şirketinizin taraf olduğu tüm Türkçe-İngilizce sözleşmeleri incelemeden geçirip, gerekli düzenlemeleri yapmak, yeni sözleşmeleri hazırlamak (iş sözleşmeleri, mal alım-satım, , kira sözleşmeleri vd.),

2- Şirketinizin ihtiyaç duyulan tüm departmanlarına ayrı ayrı gruplar halinde, yapmış oldukları işlerle ilgili hukuken dikkat etmeleri gerekli hususların gerek avukatlar gerekse, öğretim üyeleri tarafından anlatılması,

3- İhtiyaç duyulması ve davet edilmesi halinde karar alma ve 3. kişilerle yapılan toplantılara katılarak hukuka uygun hareket edinilmesini sağlamak şeklinde özetlenebilir.

İkinci olarak şirketinizin taraf olacağı uyuşmazlıklarla ilgili olarak,

1. Şirketinize her türlü konuda hukuki görüş talebine bilgi – görüş verme,

2. Şirketiniz adına Türkiye çapında ve yurt dışında icra takibi başlatmak, borçlular hakkında araştırma yapmak, icrai işlemleri gerçekleştirmek ve bunlara bağlı davaları sürdürmek (itirazın iptali, menfi tespit, istihkak vs.)

3. Şirketinizi talep etmeniz halinde kamu kurum ve kuruluşları ile 3. şahıslar nezdinde temsil etmek,

4. Belli periyotlar dahilinde dosyaların raporlanması,

ve de şirketiniz ihtiyaç duyduğu diğer hukuki hizmetler verilecektir.

Müşteri Yorumları